Audiovizuální produkce

Bližší informace o kurzu

Obecné informace
Obecně o kurzu

Digitální svět je všude kolem nás, pokrok nezastavíme. Pokud je dnešnímu člověku předurčeno trávit podstatnou část svého života v on-line prostředí, naučme se tento čas využívat užitečným, kreativním způsobem. A to tak, abychom se jednou mohli stát profesionály v nově vzniklých a dynamicky se rozvíjejících profesích.

V kurzu získáte stěžejní dovednosti pro práci s moderními technologiemi, které vám poslouží  k vlastní audio-vizuální tvorbě. Naučíme vás pracovat s video-technikou, foto-technikou a audio-technikou. Budete umět natočit a upravit vlastní video a dát mu profesionální zvuk. Dozvíte se, jak vystupovat před kamerou, prezentovat své myšlenky nebo komunikovat s publikem.

Profil absolventa
Profil absolventa

Absolvent nabude stěžejní znalosti a dovednosti z oblasti audiovizuální produkce, bude schopný vlastní tvorby, její prezentace a propagace.

Absolvent kurzu získá komplexní znalosti umožňující mu uplatnit se jako samostatný podnikatelský subjekt, popř. jako zaměstnanec v oblasti filmu, marketingu, PR, youtuberingu, podcastingu, blogginu, vloggingu, influencingu, volnočasových aktivit, tvorby recenzí pro média nebo online vzdělávání.

Kurz je koncipován tak, aby byl absolvent schopný uplatnit se pracovně jak v ČR, tak mezinárodně, především v zemích Evropské unie.

Komu je kurz určen
Komu je kurz určen

V obecné rovině je kurz určen každému zájemci, který se chce uplatnit profesionálně v některé v níže uvedených činností:

 • filmový producent
 • PR pracovník
 • pracovní marketingu
 • youtuber
 • influencer
 • blogger
 • vlogger
 • producent
 • kameraman
 • fotograf
 • střihač
 • zvukař
 • hudebník
 • režisér
 • audio-vizuální technik
 • TV / rádio moderátor
 • audio-technik
 • video-technik
Požadavky k přijetí
Požadavky k přijetí
 • min. věk 18 let
 • ukončené středoškolské vzdělání s maturitou
 • zájem o danou problematiku
Akreditace / certifikace

Akreditaci jsme pro pozici "Pracovník audiovizuální tvorby" získali u Ministerstva školství ČR dne 16.11.2021 (MSMT-22429/2021-4......Rozhodnutí o udělení akreditace - audiovizuální tvorba).

Místo a forma konání
Místo konání kurzu
Harmonogram
Harmonogram kurzu

Kurz bude probíhat prezenčně vždy ve dvou až třídenních blocích v týdnu v časech od 9-17 hod. Bližší harmonogram budeme zveřejňovat v polovině února.

Učební plán
Učební plán - vyučovaná témata
 1. Úvod do kurzu - úvod do světa nových médií
 2. Právo v online prostředí - audiovizuální dílo a jeho užití, ochrana audiovizuálního díla, pořizování a užití obrazového a zvukového záznamu v souladu s právním řádem ČR
 3. Práce se zvukem I. + II. – akustika, akustické materiály, akustické prvky, typy zvukové techniky, propojovací prostředky, mikrofony a jejich užití
 4. Práce se zvukem: workshop I. + II. – snímání zvuku v praxi, zapojení a užití jednotlivých typů mikrofonů
 5. Fotokurz I. + II. - fotografická technika, kompozice, specializované techniky focení, práce se světlem
 6. Fotokurz workshop I. + II. – praktické focení pro on-line užití
 7. Videokurz I + II. - I – video technika pro online prostředí, techniky natáčení, režie, kompozice, kamera, střih
 8. Video-kurz: workshop I. - III. – pořizování videozáznamu pro online prostředí, režie a střih v praxi, úprava videonahrávek
 9. Prezentační dovednosti I. – III. – prezentace sebe a své audiovizuální tvorby ve vybraných oblastech: YOUTUBERING, BLOGGING, VLOGGING, INFLUENCIG
 10. Sebeprezentace workshop I. – III. – nácviky sebeprezentace a prezentace vlastní tvorby v online prostředí, nácvik vystupování před kamerou, nácvik komunikace s publikem
 11. Ukončení, certifikáty – ukončení kurzu, udělení certifikáty

 

Cena
Cena kurzu

Cena kurzu za 100 vyučovacích hodin je 39.900 Kč.

Přihláška
Přihlaste se

Přihlášky můžete podávat prostřednictvím formuláře - PŘIHLÁŠKA.

Po odeslání přihlášky přes formulář Vás budeme do 2 pracovních dní kontaktovat emailem nebo telefonicky. Potvrdíme Vám přijetí přihlášky a zápis do kurzu. Po obdržení platby posíláme obratem potvrzení. Následně obdržíte bližší organizační informace ohledně konání kurzu, na kterém se uvidíme.