Youtuberská škola ONLINE

Bližší informace o kurzu

Obecné informace
Obecně o kurzu

Digitální svět je všude kolem nás, pokrok nezastavíme. Pokud je dnešnímu člověku předurčeno trávit podstatnou část svého života v on-line prostředí, naučme se tento čas využívat užitečným, kreativním způsobem. A to tak, abychom se jednou mohli stát profesionály v nově vzniklých a dynamicky se rozvíjejících profesích jako je youtubering, influencing, vlogging, blogging nebo podcasting. Ano, i toto jsou bezpochyby zajímavé činnosti, kterými se lze již dnes velmi dobře uživit.

V kurzu získáte stěžejní dovednosti pro práci s moderními technologiemi, které vám poslouží  k vlastní audio-vizuální tvorbě. Naučíme vás pracovat s video-technikou, foto-technikou a audio-technikou. Budete umět natočit a upravit vlastní video a dát mu profesionální zvuk. Dozvíte se, jak vystupovat před kamerou, prezentovat své myšlenky nebo komunikovat s publikem.

Profil absolventa
Profil absolventa

Absolvent je expertem na poli nových médií, zejména sociálních sítí. Je schopný se uplatnit v činnostech, které v současné době nemají v tuzemsku vytvořený profesní ani koncepční rámec a nejsou nijak institucionalizované. V zahraničí se však jedná o již ustálené moderní profese jako jsou youtuber, influencer, vlogger nebo blogger.

Absolvent pro každou z uvedených činností nabude stěžejní znalosti a dovednosti z oblasti audiovizuální produkce, bude schopný vlastní tvorby, její prezentace a propagace.

Absolvent kurzu získá komplexní znalosti umožňující mu uplatnit se jako samostatný podnikatelský subjekt, popř. jako zaměstnanec v oblasti youtuberingu, podcastingu, blogginu, vloggingu, influencingu, volnočasových aktivit, tvorby recenzí pro média nebo online vzdělávání.

Kurz je koncipován tak, aby byl absolvent schopný uplatnit se pracovně jak v ČR, tak mezinárodně, především v zemích Evropské unie.

Komu je kurz určen
Komu je kurz určen

V obecné rovině je kurz určen každému zájemci, který se chce uplatnit profesionálně v některé v níže uvedených činností:

 • youtuber
 • influencer
 • blogger
 • vlogger

Kurz však může být i rozšířením znalostí a dovedností pro pracovníky z rozmanitých souvisejících profesí. Může jednat zejména o pracovníky na pozicích

 • producent
 • marketér
 • kameraman
 • fotograf
 • střihač
 • zvukař
 • hudebník
 • režisér
 • audio-vizuální technik
 • TV / rádio moderátor
 • audio-technik
 • video-technik
Požadavky k přijetí
Požadavky k přijetí

Žádné zvláštní předpoklady k přijetí nevyžadujeme. Není třeba předchozí znalost youtuberingu, influencingu nebo dalších příbuzných oblastí. Veškerá látka se probírá postupně od začátku.

Obecně k přijetí do kurzu je potřeba:

 • min věk 18 let
 • zájem o danou problematiku 🙂
Akreditace / certifikace
Akreditace / certifikace kurzu

Kurz YOUTUBER-INFLUENCER je obsahově odvozený od akreditovaného kurzu "Audiovizuální tvorba". Akreditaci jsme pro druhý jmenovaný získali u Ministerstva školství ČR dne 16.11.2021 (MSMT-22429/2021-4). Jelikož je však tento akreditovaný kurz relativně dlouhý a trvá přibližně rok, vytvořili jsme kratší specializovaný kurz YOUTUBER-INFLUENCER, který se zaměřuje více na vybrané oblasti youtuberingu a influencingu.

Absolventi a absolventky kurzu získají certifikát vydaný pod hlavičkou Zvukařského institutu v Praze, z.s.

Místo a forma konání
Místo konání kurzu

Teoretická část:

 • ON-LINE
  • Teoretická část výuky poběží dle harmonogramu 2x týdně v podvečerních hodinách ve formě live-streamu. Délka každého live-streamu je stanovena na 2 vyuč. hod. (2 x 45 min.) Tato forma se nám osvědčila již během pandemie covid-19. Streamovaná výuka bude realizovaná prostřednictvím platformy Google Meet. Vše potřebné studentům zajistíme.

Praktická část:

 • ON-LINE  nebo PREZENČNĚ
  • Praktická část je koncipována tak, že si účastníci můžou vybrat kteroukoliv formu účasti. Celou část lze absolvovat třemi možnými způsoby:
   1. on-line výukou
   2. fyzicky
   3. kombinací on-line výuky a fyzické účasti.
  • Praxe proběhne během několika víkendových workshopů (viz. harmonogram), během kterých si studenti osvojí práci s audiovizuální technikou a naučí se prezentovat svoji vlastní  tvorbu.
  • Výuka poběží vždy fyzicky v čase a místě podle harmonogramu a bude současně streamována v reálném čase. Studenti si tak mohou vybrat, zda se výuky zúčastní ve formě on-line nebo fyzicky na místě.
  • Po skončení daného výukového dne bude studentům navíc zaslán záznam z výuky, takže se na něj budou moci kdykoliv zpětně podívat.

Fyzicky bude praktická část probíhat níže:

Harmonogram
Harmonogram kurzu

Níže si můžete stáhnou harmonogram kurzu ve více formátech. Pokud byste měli jakékoliv dotazy ohledně časové organizace kurzu, neváhejte se na nás obrátit.


Harmonogram grafický v PDF formátu ....................................... stáhnout


Harmonogram tabulka XLSX (formát excel) ............................... stáhnout


Učební plán
Učební plán - vyučovaná témata
 1. Úvod do kurzu - úvod do světa youtuberingu, influencingu, bloggingu, vloggingu a podcastingu
 2. Právo v online prostředí - audiovizuální dílo a jeho užití, ochrana audiovizuálního díla, pořizování a užití obrazového a zvukového záznamu v souladu s právním řádem ČR
 3. Práce se zvukem I. + II. – akustika, akustické materiály, akustické prvky, typy zvukové techniky, propojovací prostředky, mikrofony a jejich užití
 4. Práce se zvukem: workshop I. + II. – snímání zvuku v praxi, zapojení a užití jednotlivých typů mikrofonů
 5. Fotokurz I. + II. - fotografická technika, kompozice, specializované techniky focení, práce se světlem
 6. Fotokurz workshop I. + II. – praktické focení pro on-line užití
 7. Videokurz I + II. - I – video technika pro online prostředí, techniky natáčení, režie, kompozice, kamera, střih
 8. Video-kurz: workshop I. - III. – pořizování videozáznamu pro online prostředí, režie a střih v praxi, úprava videonahrávek
 9. Prezentační dovednosti I. – III. – prezentace sebe a své audiovizuální tvorby ve vybraných oblastech: YOUTUBERING, BLOGGING, VLOGGING, INGLUENCIG
 10. Sebeprezentace workshop I. – III. – nácviky sebeprezentace a prezentace vlastní tvorby v online prostředí, nácvik vystupování před kamerou, nácvik komunikace s publikem
 11. Ukončení, certifikáty – ukončení kurzu, udělení certifikáty

 

Učební osnovy
Osnovy kurzu - bližší obsah kurzu

Úvod do kurzu

 • Administrativní náležitosti
 • Seznámení se s lektory, studenty a učivem
 • Bližší organizace a harmonogramu kurzu
 • Vysvětlení základních pojmů a teoretických východisek youtuberingu, influencingu, vloggingu, bloggingu, podcastingu
 • Možnosti uplatnění se jako youtuber, influencer, vlogger, blogger, podcaster

Právo v online prostředí

 • Úvod do práva se zaměřením na online prostředí
 • Ochrana vlastního soukromí na internetu
 • Ochrana soukromí dalších osob ne internetu
 • Právo na podobiznu a právo na soukromí
 • Ochrana projevů na internetu
 • Ochrana tvorby na internetu
 • Pravidla Youtube komunity a BAN účtů
 • Audiovizuální dílo a jeho užití
 • Možnosti užití cizí tvorby (hudba, videa, znělky, pořady, stram her)
 • Ochrana dětí, menšin a jiných slabších skupin na internetu

Práce se zvukem I. + II.

 • Akustika
 • Akustické materiály
 • Typy zvukové techniky
 • Mikrofony a jejich užití
 • Lidský organismus z pohledu vnímání zvuku
 • Hluk, hlukové zdroje

Práce se zvukem: workshop I. + II.

 • Snímání zvuku v praxi
 • Instalace a nastavení zvukové techniky
 • Zapojení a užití jednotlivých typů mikrofonů
 • Techniky mikrofonního snímání v interiéru
 • Techniky mikrofonního snímání v exteriéru
 • Nahrávání více zvukových stop
 • Software pro práci se zvukem (DAW)

Fotokurz I. + II.

 • Techniky focení
 • Kompozice
 • Práce se světlem
 • Fototechnika a její typy
 • Osvětlovací technika
 • Stabilizátory
 • Světla
 • Stativy
 • Práce s detailem
 • Práce s celkem

Fotokurz workshop I. + II.

 • praktické focení pro on-line užití
 • Instalace analogové a digitální fototechniky
 • Práce s fototechnikou v interiéru
 • Práce s fototechnikou v exteriéru
 • Pořizování fotomateriálu
 • Úprava pořízeného fotomateriálu

Videokurz I + II. - I

 • Video v online prostředí
 • Techniky natáčení
 • Režie
 • Kompozice
 • Kamera
 • Střih

Video-kurz: workshop I. - III.

 • Pořizování videozáznamu v online prostředí
 • Režie a střih v praxi
 • Instalace analogové a digitální videotechniky
 • Práce s videotechnikou v interiéru
 • Práce s videotechnikou v exteriéru
 • Pořizování zvukově-obrazového materiálu
 • Úprava pořízeného zvukově-obrazového materiálu

Prezentační dovednosti I. – III.

 • prezentace sebe a své audiovizuální tvorby ve vybraných oblastech
 • YOUTUBERING
 • BLOGGING
 • VLOGGING
 • INGLUENCIG
 • Volba prostředí a tématu
 • Verbální a nonverbální komunikace
 • Technika mluvení – dech a výslovnost
 • Podprahové vnímání
 • Veřejné vystupování
 • Vliv celebrity na okolí
 • Práce s fanoušky
 • Veřejné postoje
 • Haterství
 • Jak čelit útokům a kritice
 • Vyvozování zodpovědnosti z vlastních postojů
 • Zvládání slávy

Sebeprezentace workshop I. – III.

 • Nácviky sebeprezentace a prezentace vlastní tvorby v online prostředí
 • Nácvik vystupování před kamerou
 • Nácvik komunikace s publikem
 • Anatomie hlasu a dechu
 • Technika projevu
 • Práce s trémou
 • Zřetelný projev
 • Osobní specifika projevu
 • Intonace
 • Hraní rolí
 • Člověk jako hudební nástroj
 • Kultivace projevu
 • Technika mluvy na mikrofon
 • Styling a sebeprezentace na obraz

Ukončení, certifikáty – ukončení kurzu, udělení certifikáty

 

Cena
Cena kurzu

Cena kurzu za 100 vyučovacích hodin je 11.900 Kč nebo 470 €.

Množnost rozdělení platby:

 • Platba najednou (11.900 Kč nebo 470 €)
 • Platba na 2 části (6.000 Kč + 5.900 Kč nebo 270 € + 200 €)
 • Platba na 3 části (4.000 Kč + 4.000  Kč + 3.900 Kč nebo 200 € + 170 € + 100 €)
 • Platba na 4 části (4 x 2.975 Kč nebo 4 x 117,5 €)
Přihláška
Přihlaste se

Přihlášky můžete podávat prostřednictvím formuláře - PŘIHLÁŠKA.

Po odeslání přihlášky přes formulář Vás budeme do 2 pracovních dní kontaktovat emailem nebo telefonicky. Potvrdíme Vám přijetí přihlášky a zápis do kurzu. Po obdržení platby posíláme obratem potvrzení. Následně obdržíte bližší organizační informace ohledně konání kurzu, na kterém se uvidíme.