Uplatnění

Příklady uplatnění zvukového technika:

Zvukařská profese je univerzální svým obsahem, proto se uvedené příklady prací vztahují na práci jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.

  • Státní úřady a složky státu – téměř na všech úřadech je potřebný technik, který se stará o funkčnost ozvučovací techniky. Jedná se nejčastěji o obstarávání ozvučení místností pro veřejné nebo interní přednášky, veřejná vystoupení zástupců úřadů, ozvučování soudních síní aj., zpracování a analýzu audiozáznamů pro Polici České republiky (odposlechy, forenzní metody pro analýzu zvukových stop).
  • Veřejné a soukromé školství – v ČR je v současné době celkem 24 univerzit, které se dělí na nespočet fakult. Na všech fakultách univerzitních i neuniverzitních škol je potřeba zvukový technik, který zajistí každodenní užití zvukové techniky pro vzdělávací potřeby. Výjimkou nebudou ani pracovní místa na větších základních, středních, popř. vyšších odborných školách v tuzemsku či zahraničí. Uplatnění zvukového technika má přesah jak do veřejné, tak i soukromé sféry.
  • Divadla – v České republice je více než 120 divadel. Především tyto instituce se neobejdou bez dobrých zvukových techniků.
  • Kina – najdete je ve velkých městech, ale i menších obcích. V tuzemsku je více než 700 kin, ve kterých se má zvukový technik možnost uplatnit.
  • Hudební kluby – zvukový technik má možnost hledat práci ve více než 1.400 klubech na území České republiky.
  • Televize a rádia – na našem území působí více než 60 celoplošných a 70 regionálních televizních stanic. Rádiových stanic jsou v průměru desítky v každém kraji.
  • Nahrávací studia – v České republice naleznete přibližně 180 nahrávacích studií. Právě zde se uplatní každý zvukový technik. Naši absolventi budou mít navíc dostatečné znalosti pro založení vlastního nahrávacího studia a odstartování podnikatelské činnosti v hudebním průmyslu.
  • Samostatný zvukař – zvukařská práce se dá provozovat v rámci závislé činnosti, popř. jako freelancer. Každým rokem proběhne v České republice několik tisíc hudebních a kulturních akcí, na kterých je možné za úplatu zvučit.
  • Reklamní agentury, vydavatelství, obchody s hudebními nástroji a hudebním zbožím aj. – ostatní instituce a místa, kde se může uplatnit absolvent našeho kurzu, je nemožné spočítat. Je jich nespočet, jelikož se práce zvukového technika může uplatnit i u profesí, které souvisí s hudbou přímo i nepřímo.
  • Producent – jelikož je náš kurz intenzívní a obsažný vzhledem ke zvukařským subdisciplínám, nalezne absolvent uplatnění i jako samostatný producent.