Úvod

Vítejte na stránkách akreditovaného kurzu zvukového technika!

Kurz Zvukový technik je specializovaným kurzem v oblasti zvukové techniky a hudby určený široké veřejnosti. Jeho koncepce vychází z udělené akreditace ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Kurz úspěšně splnil náročná kritéria, která MŠMT při udělování akreditací nastavuje. Právě díky akreditaci získáte po absolvování certifikát MŠMT s celostátní platností, který současně splňuje také kritéria rekvalifikačních kurzů. Kurz probíhá vždy dvakrát za rok na jaře a na podzim v Praze, Ostravě a Olomouci.

Hlavním cílem je aplikace teoretických znalostí v praxi. Účastníci absolvují celkem 160 hodin výuky. Z toho 80 hodin teorie a 80 hodin praxe. Teoretická část má kombinovanou formu a je rozdělena na 32 hodin distanční a 48 hodin prezenční výuky.  Kromě nabytí stěžejních poznatků z oblasti zvuku a s nimi spojených praktických dovedností se dozvíte vše užitečné o autorském právu. Získáte také potřebné znalosti pro své uplatnění na trhu práce v ČR a EU.