FAQ


Jaké jsou požadavky pro výkon zvukařské profese?

Odpověď: K samostatnému výkonu profese „zvukový technik/zvukař“ Vám stačí zajít na kterýkoliv živnostenský úřad v ČR, nechat si vystavit živnostenský list na volnou živnost č. 73, zaplatit správní poplatek 1.000 Kč a můžete se směle dát do zvučení za peníze. Ze zákona můžete samostatně vykonávat činnost zvukaře, viz živnostenský zákon a příloha volných živností. U zvukaře se jedná konkrétně o živnost č. 73 „Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí“. U volné živnosti zákon uvádí toto:„k jejímu provozování zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti„. Viz §25 odst. 1 živn. zákona.


Potřebuji pro samostatné zvučení „padesátku“?

Odpověď: Ne, pro samostatný výkon profese zvukaře není zákonem stanovena podmínka podle §5 vyhlášky č. 50/1978, ani jiná podmínka, kterou by ukládal jiný právní předpis. Když si budete vyřizovat živnost, nikdo na úřadě po Vás „padesátku“ chtít nebude. Pokud by byla vyžadována tzv. „jiná způsobilost“, jednalo by se o živnost vázanou nebo řemeslnou – sem spadají mj. elektrotechnické činnosti, to však není případ zvukaře, viz dotaz „Jaké jsou požadavky pro výkon zvukařské profese?“


Mají zvukaři nárok na osobní ochranné pracovní prostředky?

Odpověď: Ne, Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 495/2001 Sb. nezahrnuje práci zvukaře mezi Práce a činnosti, které vyžadují poskytování ochranných prostředků. Přesto používejte prostředky k ochraně sluchu, ať jste v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatný zvukový technik.