FAQ

Dotaz: Jaké jsou požadavky pro výkon zvukařské profese?

Odpověď: K samostatnému výkonu profese „zvukový technik/zvukař“ Vám stačí zajít na kterýkoliv živnostenský úřad v ČR, nechat si vystavit živnostenský list na volnou živnost č. 73, zaplatit správní poplatek 1.000 Kč a můžete se směle dát do zvučení za peníze. Ze zákona můžete samostatně vykonávat činnost zvukaře, viz živnostenský zákon a příloha volných živností. U zvukaře se jedná konkrétně o živnost č. 73 „Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí“. U volné živnosti zákon uvádí toto:„k jejímu provozování zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti„. Viz §25 odst. 1 živn. zákona.


Dotaz: Potřebuji pro samostatné zvučení „padesátku“?

Odpověď: NE, pro samostatný výkon profese zvukaře není zákonem stanovena podmínka podle §5 vyhlášky č. 50/1978, ani jiná podmínka, kterou by ukládal jiný právní předpis. Když si budete vyřizovat živnost, nikdo na úřadě po Vás „padesátku“ chtít nebude. Pokud by byla vyžadována tzv. „jiná způsobilost“, jednalo by se o živnost vázanou nebo řemeslnou – sem spadají mj. elektrotechnické činnosti, to však není případ zvukaře, viz dotaz „Jaké jsou požadavky pro výkon zvukařské profese?“


Dotaz: Je cena kurzu adekvátní?

Odpověď: Kurz zahrnuje 160 vyučovacích hodin, přičemž cena za 1 vyučovací hodinu se pohybuje v průměru 150 Kč podle místa, ve kterém se kurz koná (Praha 162 Kč/hod., Olomouc 137 Kč/hod.). Kurz je limitován počtem 14 účastníků (+ 2 náhradníci) na malou skupinu, nejedná se o masovou vzdělávací akci. Našim cílem je věnovat se individuálně účastníkům v co největší míře tak, aby si z kurzu odnesli co nejvíce. Účastníci dostanou učebnici vytvořenou speciálně pro akreditovaný zvukařský kurz, jejími autory jsou přímo lektoři kurzu. Tým je složen z lektorů s dlouholetou zkušeností, a to jak v rámci ČR, tak ze zahraničí.


Dotaz: Mají zvukaři nárok na osobní ochranné pracovní prostředky – např. špunty, sluchátka?

Odpověď: Ne, Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 495/2001 Sb. nezahrnuje práci zvukaře mezi Práce a činnosti, které vyžadují poskytování ochranných prostředků. Přesto používejte prostředky k ochraně sluchu, ať jste v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatný zvukový technik.