Youtuberská škola (teenagers online/Praha)

Bližší informace o kurzu

Obecné informace
Obecně o kurzu

Digitální svět je všude kolem nás bez ohledu na to, jestli se jedná o dospělé či dědi - pokrok nezastavíme. Pokud je dnešnímu člověku předurčeno trávit podstatnou část svého života v on-line prostředí, ať již ve škole nebo během volna, naučme se tento čas využívat užitečným, kreativním způsobem. A to tak, abychom se třeba jednou mohli stát profesionály v nově vzniklých a dynamicky se rozvíjejících profesích jako je youtubering, influencing, vlogging, blogging nebo podcasting. Ano, i toto jsou bezpochyby zajímavé činnosti, kterými se lze již dnes velmi dobře uživit. Je proto výhodou začít se je učit již během školních let.

Kurz je určen pro všechny teenagery, kteří nechtějí jen pasivně trávit čas v on-line světě, ale chtějí se stát naopak aktivními tvůrci obsahu na moderních digitálních platformách a rozvíjet svůj tvůrčí potenciál.

V kurzu získáte stěžejní dovednosti pro práci s moderními technologiemi, které vám poslouží  k vlastní audio-vizuální tvorbě. Naučíme vás pracovat s video-technikou, foto-technikou a audio-technikou. Budete umět natočit a upravit vlastní video a dát mu profesionální zvuk. Dozvíte se, jak vystupovat před kamerou, prezentovat své myšlenky nebo komunikovat s publikem. Naučíme vás i jak se bezpečně a s jistotou pohybovat v on-line prostředí.

Komu je kurz určen
Komu je kurz určen

Kurz je určen všem zvědavcům a tvůrcům ve věku 12-18 let. Vhodný je pro kluky a holky, kteří rádi vymýšlejí něco inovativního a zajímají se o moderní technologie.

Pokud nechceš jen pasivně sedět u sociálních sítí, ale chceš být aktivním tvůrcem jejich obsahu, kurz je právě pro Tebe! Naučíme tě dovednosti, které se ti zaručeně budou v dnešním a hlavně budoucím světě hodit.

Vedle technických a uměleckých dovedností z audiovizuálního světa se dozvíš také se správně vyjadřovat a bezpečně pohybovat v online prostředí, jak vystupovat před lidmi, formulovat své myšlenky nebo zapůsobit na ostatní. Tyto a další dovednosti zcela jistě využiješ jako budoucí youtuber, influencer, blogger nebo vlogger.

Akreditace / certifikace
Akreditace / certifikace kurzu

Kurz YOUTUBER-INFLUENCER je obsahově odvozený od akreditovaného kurzu "Pracovník audio vizuální tvorby". Akreditaci jsme pro jeho pořádání získali u Ministerstva školství ČR. Jelikož jsou však takto akreditované kurzy určeny pro účastníky starší 18 let, vytvořili jsme modifikovaný program YOUTUBER-INFLUENCER a upravili ho do podoby vhodné pro všechny kreativní kluky a holky ve věku od 12-18 let.

Absolventi a absolventky kurzu získají certifikát vydaný pod hlavičkou Zvukařského institutu v Praze, z.s.

Místo a forma konání
Místo konání kurzu

Teoretická část:

 • ON-LINE
  • Teoretická část výuky poběží dle harmonogramu 2x týdně v podvečerních hodinách ve formě live-streamu. Délka každého live-streamu je stanovena na 2 vyuč. hod. (2 x 45 min.) Tato forma se nám osvědčila již během pandemie covid-19. Streamovaná výuka bude realizovaná prostřednictvím platformy Google Meet. Vše potřebné studentům zajistíme.

Praktická část:

 • ON-LINE  nebo PREZENČNĚ
  • Praktická část je koncipována tak, že si účastníci můžou vybrat kteroukoliv formu účasti. Celou část lze absolvovat třemi možnými způsoby:
   1. on-line výukou
   2. fyzicky
   3. kombinací on-line výuky a fyzické účasti.
  • Praxe proběhne během několika víkendových workshopů (viz. harmonogram), během kterých si studenti osvojí práci s audiovizuální technikou a naučí se prezentovat svoji vlastní  tvorbu.
  • Výuka poběží vždy fyzicky v čase a místě podle harmonogramu a bude současně streamována v reálném čase. Studenti si tak mohou vybrat, zda se výuky zúčastní ve formě on-line nebo fyzicky na místě.
  • Po skončení daného výukového dne bude studentům navíc zaslán záznam z výuky, takže se na něj budou moci kdykoliv zpětně podívat.

Fyzicky bude praktická část probíhat níže:

Harmonogram
Harmonogram kurzu

Níže si můžete stáhnou harmonogram kurzu ve více formátech. Pokud byste měli jakékoliv dotazy ohledně časové organizace kurzu, neváhejte se na nás obrátit.


Harmonogram grafický v PDF formátu ....................................... stáhnout


Harmonogram tabulka XLSX (formát excel) ............................... stáhnout


Učební plán
Učební plán - vyučovaná témata
 1. Úvod do kurzu - úvod do světa youtuberingu, influencingu, bloggingu, vloggingu a podcastingu
 2. Právo v online prostředí - audiovizuální dílo a jeho užití, ochrana audiovizuálního díla, pořizování a užití obrazového a zvukového záznamu v souladu s právním řádem ČR
 3. Práce se zvukem I. + II. – akustika, akustické materiály, akustické prvky, typy zvukové techniky, propojovací prostředky, mikrofony a jejich užití
 4. Práce se zvukem: workshop I. + II. – snímání zvuku v praxi, zapojení a užití jednotlivých typů mikrofonů
 5. Fotokurz I. + II. - fotografická technika, kompozice, specializované techniky focení, práce se světlem
 6. Fotokurz workshop I. + II. – praktické focení pro on-line užití
 7. Videokurz I + II. - I – video technika pro online prostředí, techniky natáčení, režie, kompozice, kamera, střih
 8. Video-kurz: workshop I. - III. – pořizování videozáznamu pro online prostředí, režie a střih v praxi, úprava videonahrávek
 9. Prezentační dovednosti I. – III. – prezentace sebe a své audiovizuální tvorby ve vybraných oblastech: YOUTUBERING, BLOGGING, VLOGGING, INFLUENCIG
 10. Sebeprezentace workshop I. – III. – nácviky sebeprezentace a prezentace vlastní tvorby v online prostředí, nácvik vystupování před kamerou, nácvik komunikace s publikem
 11. Ukončení, certifikáty – ukončení kurzu, udělení certifikáty

 

Učební osnovy
Osnovy kurzu - bližší obsah kurzu

Úvod do kurzu

 • Administrativní náležitosti
 • Seznámení se s lektory, studenty a učivem
 • Bližší organizace a harmonogramu kurzu
 • Vysvětlení základních pojmů a teoretických východisek youtuberingu, influencingu, vloggingu, bloggingu, podcastingu
 • Možnosti uplatnění se jako youtuber, influencer, vlogger, blogger, podcaster

Právo v online prostředí

 • Úvod do práva se zaměřením na online prostředí
 • Ochrana vlastního soukromí na internetu
 • Ochrana soukromí dalších osob ne internetu
 • Právo na podobiznu a právo na soukromí
 • Ochrana projevů na internetu
 • Ochrana tvorby na internetu
 • Pravidla Youtube komunity a BAN účtů
 • Audiovizuální dílo a jeho užití
 • Možnosti užití cizí tvorby (hudba, videa, znělky, pořady, stram her)
 • Ochrana dětí, menšin a jiných slabších skupin na internetu

Práce se zvukem I. + II.

 • Akustika
 • Akustické materiály
 • Typy zvukové techniky
 • Mikrofony a jejich užití
 • Lidský organismus z pohledu vnímání zvuku
 • Hluk, hlukové zdroje

Práce se zvukem: workshop I. + II.

 • Snímání zvuku v praxi
 • Instalace a nastavení zvukové techniky
 • Zapojení a užití jednotlivých typů mikrofonů
 • Techniky mikrofonního snímání v interiéru
 • Techniky mikrofonního snímání v exteriéru
 • Nahrávání více zvukových stop
 • Software pro práci se zvukem (DAW)

Fotokurz I. + II.

 • Techniky focení
 • Kompozice
 • Práce se světlem
 • Fototechnika a její typy
 • Osvětlovací technika
 • Stabilizátory
 • Světla
 • Stativy
 • Práce s detailem
 • Práce s celkem

Fotokurz workshop I. + II.

 • praktické focení pro on-line užití
 • Instalace analogové a digitální fototechniky
 • Práce s fototechnikou v interiéru
 • Práce s fototechnikou v exteriéru
 • Pořizování fotomateriálu
 • Úprava pořízeného fotomateriálu

Videokurz I + II. - I

 • Video v online prostředí
 • Techniky natáčení
 • Režie
 • Kompozice
 • Kamera
 • Střih

Video-kurz: workshop I. - III.

 • Pořizování videozáznamu v online prostředí
 • Režie a střih v praxi
 • Instalace analogové a digitální videotechniky
 • Práce s videotechnikou v interiéru
 • Práce s videotechnikou v exteriéru
 • Pořizování zvukově-obrazového materiálu
 • Úprava pořízeného zvukově-obrazového materiálu

Prezentační dovednosti I. – III.

 • prezentace sebe a své audiovizuální tvorby ve vybraných oblastech
 • YOUTUBERING
 • BLOGGING
 • VLOGGING
 • INFLUENCIG
 • Volba prostředí a tématu
 • Verbální a nonverbální komunikace
 • Technika mluvení – dech a výslovnost
 • Podprahové vnímání
 • Veřejné vystupování
 • Vliv celebrity na okolí
 • Práce s fanoušky
 • Veřejné postoje
 • Haterství
 • Jak čelit útokům a kritice
 • Vyvozování zodpovědnosti z vlastních postojů
 • Zvládání slávy

Sebeprezentace workshop I. – III.

 • Nácviky sebeprezentace a prezentace vlastní tvorby v online prostředí
 • Nácvik vystupování před kamerou
 • Nácvik komunikace s publikem
 • Anatomie hlasu a dechu
 • Technika projevu
 • Práce s trémou
 • Zřetelný projev
 • Osobní specifika projevu
 • Intonace
 • Hraní rolí
 • Člověk jako hudební nástroj
 • Kultivace projevu
 • Technika mluvy na mikrofon
 • Styling a sebeprezentace na obraz

Ukončení, certifikáty – ukončení kurzu, udělení certifikáty

 

Požadavky k přijetí
Požadavky k přijetí

Žádné zvláštní předpoklady k přijetí nevyžadujeme. Není třeba předchozí znalost youtuberingu, influencingu nebo dalších příbuzných oblastí. Veškerá látka se probírá postupně od začátku.

Obecně k přijetí do kurzu je potřeba:

 • min. věk 12 let a max. věk 18 let
 • dokončený min. 2. stupeň ZŠ
 • a především - zájem o danou problematiku 🙂
Cena
Cena kurzu

Cena kurzu za 100 vyučovacích hodin je 11.900 Kč nebo 470 €.

Množnost rozdělení platby:

 • Platba najednou (11.900 Kč nebo 470 €)
 • Platba na 2 části (6.000 Kč + 5.900 Kč nebo 270 € + 200 €)
 • Platba na 3 části (4.000 Kč + 4.000  Kč + 3.900 Kč nebo 200 € + 170 € + 100 €)
 • Platba na 4 části (4 x 2.975 Kč nebo 4 x 117,5 €)
Přihláška
Přihlaste se

Přihlášky můžete podávat prostřednictvím formuláře - PŘIHLÁŠKA.

Po odeslání přihlášky přes formulář Vás budeme do 2 pracovních dní kontaktovat emailem nebo telefonicky. Potvrdíme Vám přijetí přihlášky a zápis do kurzu. Po obdržení platby posíláme obratem potvrzení. Následně obdržíte bližší organizační informace ohledně konání kurzu, na kterém se uvidíme.