Webináře

Autorské právo pro hudební profese

(bude možné zakoupit po napojení platební brány)

Forma: ONLINE

Délka: 8 x 45 min

Lektor: Doc. JUDr. Petr Dostalík, Ph.D.

Cena: 1.790 Kč

Obsah:

  • Úvod do autorského práva z pohledu právního řádu ČR
  • Vybrané části autorského zákona relevantní pro činnost zvukového technika
  • Problematika duševního vlastnictví
  • Ochrana práv duševního vlastnictví
  • OSA
  • OAZA