TVORBA SINGLU S PRODUCENTEM od A do Z

Popis kurzu

Kurz "Tvorba singlu s producentem od A do Z" je pokročilým kurzem v oblasti mixu/masteringu a audio-produkce. Kurz probíhá v málé studijní skupině (max. 7 osob) v nahrávacím studiu v Praze za účasti vybraných expertů z oblasti hudebního průmyslu.

Časová dotace na kurz je 80 vyučovacích hodin. Výuka obsahuje celkem 10 dní v rozsahu 5-ti víkendů v zimním semestru 2023, tj. v období září - prosinec 2023. Bližší termíny výuky naleznete níže v záložce Harmonogram.

V rámci kurzu mají studenti možnost individuálních konzultací s hudebními experty.

Kurz je vhodný zejména pro:

 • hudebníky a producenty, kteří již mají alespoň základní znalosti v oblasti hudební produkce (mix/mastering)
 • zvukaře
 • audio-vizuální techniky
 • youtubery
 • všechny věkové kategorie
 • ženy i muže

Harmonogram kurzu je koncipován tak, aby ho mohli absolvovat:

 • studující
 • pracující
 • podnikající
 • osoby registrované na úřadu práce

Jazyk výuky: čeština

Maximální počet účastníků: 7


Místo výuky

Výuka probíhá prezenčně v nahrávacím studiu:


Harmonogram


Forma výuky

Absolvent kurzu získá pokročilé znalosti a především praktické dovednosti při práci v oblasti hudební produkce, zejména mixu a masteringu.

Absolvent kurzu bude dále schopen mimo jiné:

 • Nahrát skladbu s důrazem na kvalitu a způsoby náběru
 • Připravit projekt pro mix (editace) a aplikovat producentské úvahy
 • Mixovat step-by-step
 • Zajistit vhodnou dynamiku mixu a aplikovat vybrané produkční techniky
 • Aplikovat masteringový proces v rámci mixu
 • Zajistit optimální distribuci autorského díla - singlu

Kurz je časovou náročností koncipován tak, aby byl jej mohli absolvovat jak studující, tak pracující osoby. Celková časová dotace kurzu je 80 vyučovacích hodin (45 min.). Veškerá výuka probíhá v prezenční formě v nahrávacím studiu v Praze (Andel Sound), přičemž je kladen vysoký důraz na praktické dovednosti.

Každý student dostane v rámci kurzovného k dispozici 2h času, které může využít pro individuální konzultaci s lektorem buď osobně ve studiu nebo online.


Osnovy

Víkend 1:  16-17.9.23 : Teoretická část, možnosti jak by kdo postupoval, seznámení se interpretem/kapelou se kterou se bude pracovat, jeden den otázky a odpovědi s expertem producentem nebo mix inženýrem.

Víkend 2:  30.9.-1.10.23 : Nahrávací víkend

Víkend 3:  14-15.10.23 : Mix, probrání základních technik při mixu, možnosti využití hw

Víkend 4:  28-29.10.23 : Otázky k mixům, Mastering při mixu, přednáška supraphon 6h poslední otázky odpovědi před pauzou na dokončení projektů

Víkend 5:  4-5.12.23 : Prezentace projektů za dohledu experta/producenta/mix inzenyra

Zakončení: celková účast kolik 70%, prezentace vlastního projektu - obdržení certifikátu o absolvování


Uplatnění

Příklady uplatnění absolventa:

Profese producenta je univerzální svým obsahem a má přesah do různorodých uměleckých profesí. Nabyté znalosti a dovednosti se dají uplatnit při práci jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Jedná se zejména o oblasti a profese jako jsou:

 • Producent – jelikož je kurz intenzívní, obsažný a souvisí i s profesí zvukaře, nalezne absolvent uplatnění především jako samostatný producent.
 • Technik v nahrávacím studiu  – v České republice naleznete oficiálně více jak 200 nahrávacích studií. Právě zde se uplatní každý producent nebo zvukový technik. Naši absolventi budou mít navíc dostatečné znalosti pro založení vlastního nahrávacího studia a odstartování podnikatelské činnosti v hudebním průmyslu.
 • Divadla – v České republice je více než 120 divadel. Především tyto instituce se neobejdou bez dobrých producentů a zvukových techniků.
 • Kina – najdete je ve velkých městech, ale i menších obcích. V tuzemsku je více než 700 kin, ve kterých se má absolvent možnost uplatnit.
 • Hudební kluby – absolvent má možnost hledat práci ve více než 1.400 klubech na území České republiky.
 • Televize a rádia – na našem území působí více než 60 celoplošných a 70 regionálních televizních stanic. Rádiových stanic jsou v průměru desítky v každém kraji.
 • Reklamní agentury, vydavatelství, obchody s hudebními nástroji a hudebním zbožím aj. – ostatní instituce a místa, kde se může uplatnit absolvent kurzu, je nemožné spočítat. Je jich nespočet, jelikož se práce producenta nebo zvukového technika může uplatnit i u profesí, které souvisí s hudbou přímo i nepřímo.

Fotogalerie

 

Fotografie z našich kurzů naleznete v sekci Proběhlé kurzy.


Požadavky na přijetí

Přijetí probíhá prostřednictvím podané přihlášky. Žádné specifické předpoklady k přijetí nejsou vyžadování. Předpokládá se však již základní znalost zvučení, práce s DAW, mixem a masteringem.

Obecně k přijetí do kurzu doporučujeme:

 • min. věk 16 let
 • základní znalosti v oblasti mixu a masteringu
 • a především - zájem o danou problematiku

Cena

Cena kurzu za 10 výukových dní/80 hodin výuky je 27.900 Kč nebo 1.190
Možnost rozdělení platby:

 • Platba najednou (27.900 Kč nebo 1.190 )
 • Platba na 2 části (14.900 Kč + 13.000 Kč nebo 600 + 590 )
 • Platba na 3 části (9.900 Kč + 9.000 Kč + 9.000 Kč nebo 400 + 400 + 390 )
 • Platba na 4 části (4 x 6.975 Kč nebo 4 x 298 )

Přihláška

Přihlaste se: PŘIHLÁŠKA 

Co následuje po podání přihlášky?
Zpracujeme přihlášku a potvrdíme její přijetí

Po odeslání každou přihlášku zpracováváme ručně. To nám zabere max. 2 pracovní dny. Zkontrolujeme vždy všechny formality a v případě, že by v přihlášce chyběla nějaká informace, napíšeme Vám nebo zavoláme a společně vše potřebné doplníme. Po kontrole přihlášky Vám pošleme potvrzující email.

  Pošleme informace ke kurzu a úhradě kurzovného

Součástí potvrzujícího emailu jsou základní informace týkající se organizace kurzu. V mailu obdržíte také fakturu na kurzovné podle Vámi zvolené varianty úhrady – platba naráz nebo po částech.

  Potvrdíme obdržení platby za kurzovné

Každou platbu, kterou od Vás obdržíme, potvrzujeme do 2 pracovních dnů emailem. Potvrzujeme jak přijetí celé částky, tak jednotlivých částí plateb.

  Zapíšeme Vás mezi studenty

Po obdržení první platby za kurzovné Vás zapisujeme závazně mezi studenty. Pamatujte, že jen zaplacené kurzovné nebo první splátky Vám zaručí účast na kurzu. Pokud týden před začátkem kurzu neobdržíme platbu, kontaktujeme náhradníky a dáváme příležitost jim.

  Budeme se na Vás osobně těšit!

Přibližně týden před začátkem kurzu od nás obdržíte organizační email. V něm budou shrnuty bližší informace ohledně výuky. Kdykoliv před začátkem kurzu však rádi zodpovíme Vaše případné dotazy. Následně se budeme těšit, až Vás na kurzu uvidíme!