TEORIE 1.8. Praktický průvodce požární ochranou

bulb flash iconKdyž už začne hořet elektrotechnika, je třeba vědět, jak správně oheň uhasit. Jaký hasící přístroj byste na hořící techniku pod el. proudem zvolili? Pěnový, sněhový, vodní, práškový, halotronový…..?  Video vám napoví a možná i ušetří peníze, pokud byste si jinak zničili aparaturu hašenou nesprávným typem hasícího přístroje.

facebook like icon

Tímto videem končí výuková část věnovaná bezpečnosti práce a požární ochrany. Teď už zbývá jen absolvovat TEST z BOZP a PO. Přejděte prosím na další stránku a postupujte dle instrukcí.