Domů - Kurzy - Zvukový technik PRAHA, jaro 2024

Zvukový technik PRAHA, jaro 2024

Kurz Zvukový technik je specializovaným akreditovaným kurzem v oblasti zvukové techniky a hudby určený široké veřejnosti. Pokud Vás zajímá práce se zvukem obecně, jste muzikanti, studioví zvukaři, producenti nebo Vás zajímá živé ozvučování – jsme tu pro Vás. Kurz je určen pro začátečníky.

Tento produkt je momentálně nedostupný.

O kurzu

Kurz Zvukový technik je specializovaným kurzem v oblasti zvukové techniky a hudby určený široké veřejnosti. Jeho koncepce vychází z udělené akreditace ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Kurz úspěšně splnil náročná kritéria, která MŠMT při udělování akreditací nastavuje. Právě díky akreditaci získáte po absolvování certifikát MŠMT s celostátní platností, který současně splňuje také kritéria rekvalifikačních kurzů.

Hlavním cílem je nabytí teoretických znalostí a jejich aplikace v praxi. Účastníci absolvují celkem 160 hodin výuky. Z toho 80 hodin teorie a 80 hodin praxe. Teoretická část má kombinovanou formu a je rozdělena na 48 hodin distanční a 32 hodin prezenční výuky. Kromě nabytí stěžejních poznatků z oblasti zvuku a s nimi spojených praktických dovedností se dozvíte vše užitečné o autorském právu. Získáte také potřebné znalosti pro své uplatnění na trhu práce v ČR a EU.

Kurz je vhodný zejména pro:

 • kohokoliv, koho zajímá práce se zvukem a hudbou
 • začínající a mírně pokročilé hudebníky
 • začínající a mírně pokročilé zvukaře
 • divadelní techniky
 • producenty
 • youtubery
 • hobbíky
 • všechny věkové kategorie
 • ženy i muže

Harmonogram kurzu je koncipován tak, aby ho mohli absolvovat:

 • studující
 • pracující
 • podnikající
 • osoby registrované na úřadu práce

Jazyk výuky: čeština

Maximální počet účastníků: 18 + 2 náhradníci

Kurz se otevírá při minimální účasti 12ti studentů.

Co se naučíte

Absolvent kurzu získá základní znalosti a dovednosti pro práci v oblasti zvukové techniky a zvukařiny, které bude moci uplatnit na trhu práce v oblastech vyžadujících specializované pracovníky pro živé zvučení, pořizování audio záznamů, audio produkci a další…

Absolvent umí zejména:

 1. Porozumět zvuku z fyzikálního hlediska
 2. Navrhnout nápravná akustická opatření
 3. Vybrat vhodnou ozvučovací aparaturu pro kulturní produkci
 4. Rozestavět, zapojit a zprovoznit a deinstalovat ozvučovací aparaturu
 5. Obsluhovat zvuková zařízení a řešit potřeby hudebníků a vystupujících
 6. Nasnímat hudební tělesa a zdroje zvuku v umělém i reálném prostředí
 7. Pořizovat jednostopé i vícestopé zvukové záznamy
 8. Provádět úpravu zvukového záznamu za použití analogových a digitálních zvukových zařízení
 9. Upravit zvukový záznam pomocí vybraného softwaru
 10. Pracovat se zvukem v digitálním prostředí

Místo konání

 • Lekce živého zvučení jsou organizovány v hudebních klubech a sálech, které jsou upřesněny v průběhu kurzu

Harmonogram

Teoretická část: vyučovací hodina teoretické části má 45 min.

Praktická část: vyučovací hodina praktické části má 60 min.

U obou částí je umožněno individuální časové nastavení výuky

*prezentace závěrečných projektů můžou být prodlouženy do večerních hodin. Součet hodin obou částí se následně rovná počtu 160 hodin v rozhodnutí o akreditaci

Forma výuky

Kurz je časovou náročností koncipován tak, aby byl jej mohli absolvovat jak studující, tak pracující osoby. Celková časová dotace kurzu je 160 vyučovacích hodin. Z toho 80 hodin pro teorii a 80 pro praxi. Forma výuky je kombinovaná. Znamená to rozdělení jednotlivých částí výuky na prezenční a distanční formu.

Prezenční část zahrnuje 40 hodin teorie a 80 hodin praxe. Jedna vyučovací hodina teorie má 45 min., praxe 60 min. Tuto část posluchači absolvují fyzicky s lektorem přímo ve školících prostorách, studiu a kulturním zařízení

Distanční část se týká pouze části teoretické výuky a je na ní vyčleněno 40 vyučovacích hodin. V rámci distanční výuky si studenti nastudují zadané učivo z výukových videí a vypracují si připravené aktivity. Lektoři se k otázkám a důležitým elementům učiva vrací v rámci prezenční části. Každý student od nás k výuce odstane tyto studijní pomůcky:

 • výuková videa-tutoriály vytvořené lektory kurzu
 • učebnice “Manuál zvukařské profese” vydaná naším institutem
 • možnost konzultací s lektorem
 • zpřístupnění studentského portálu a soukromé skupiny na FB (dobrovolné)

Závěrečná zkouška a její forma

Kurz je zakončen závěrečným testem z teorie a prezentací praktického projektu. Pro úspěšné absolvování kurzu a získání osvědčení musí účastník úspěšně složit obě části závěrečné zkoušky. Teoretická zkouška se skládá formou testu. V rámci praktické zkoušky pak student vypracuje projekt ve svém času, který prezentuje lektorům a ostatním studentům.

Více informací se dozvíte v průběhu kurzu.

Požadavky k přijetí

Přijetí probíhá prostřednictvím podané přihlášky. Žádné specifické předpoklady k přijetí nejsou vyžadovány. Není třeba ani předchozí znalost v oboru. Veškerá látka se probírá postupně od začátku až po pokročilejší problematiku.

Obecně k přijetí do kurzu doporučujeme:

 • min. věk 18 let
 • středoškolské vzdělání
 • a především – zájem o danou problematiku

Akreditace

Pro konání kurzu byla naší instituci dne 11.01.2021 udělena akreditace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Označení akreditace: MSMT-38979/2020-2/452

Přihlášení do kurzu

Jednoduše vložte kurz do košíku a následujte platební pokyny. Po obdržení první platby za kurzovné Vás zapíšeme závazně mezi studenty. Pamatujte, že jen zaplacené kurzovné nebo zaplacení první splátky Vám zaručí účast na kurzu.

V případě plné kapacity nás kontaktujte a můžeme vás zařadit na listinu náhradníků.

Pokud týden před začátkem kurzu neobdržíme platbu, kontaktujeme náhradníky a dáváme příležitost jim.

Máte nějaké otázky? neváhejte se na nás obrátit – KONTAKT

 

CZK Česká koruna
EUR Euro