JAK PRACOVAT S PORTÁLEM

bulb iconVýukový portál souží k průběžnému samostudiu a získání základních informací o probírané látce. Veškeré informace, které budete potřebovat k absolvování kurzu a splnění závěrečného testu, naleznete právě zde.

Tento portál také slouží jako primární zdroj organizačních informací a pokynů. Na FB stránce pak můžete sdílet nápady, otázky, fotky, tipy a triky, které souvisí s probíranými tématy. V záložce „Materials“ na hlavní stránce portálu najdete kontakty na lektory, harmonogram kurzu a také PDF verzi učebnice.

share iconPortál je rozdělen přesně dle tematických celků a odpovídá výukovým dnům v harmonogramu. Obsahuje pět teoretických modulů (Teorie 1-5) a deset praktických modulů (Praxe 1-10). V každém modulu naleznete popis dané části kurzu a všechny potřebné výukové materiály.

zoom in iconVěnujte prosím patřičnou pozornost i přiloženým materiálům (Materials) u jednotlivých lekcí (Lesson).