PETR DOSTALÍK

LEKTOR
Petr Dostalík

O lektorovi

Doc. JUDr. Petr Dostalík, Ph.D. je akademicky působící právník na Univerzitě Palackého v Olomouci a Západočeské univerzitě v Plzni. V rámci akreditovaného kurzu zvukového technika uvede posluchače především do problematiky autorského práva a seznámí je s dalšími praktickými poznatky z oblasti práva duševního vlastnictví. Absolventi kurzu tak budou vybaveni přehledem nejdůležitějších poznatků ze světa práva, včetně pracovního práva, stěžejních pro výkon zvukařského povolání. Doplnění zvukově – technických předmětů o relevantní právní přehled se stane profesní výhodou absolventa kurzu na trhu práce.

Kurzy lektora

Připojte se k dalším studentům a staňte se expertem v oblasti zvuku