COVID-19

Na případná opatření, týkající se COVID-19, jsme již připraveni. Průběh předešlého jarního kurzu byl částečně narušen vládními opatřeními souvisejícími s koronavirem. Na ně jsme zareagovali tím, že jsme pro naše studenty natočili sérii výukových videí a část lekcí byla vedena živými online webináři. U praktické části jsme u všech zmeškaných termínů našli termíny náhradní ihned po zrušení vládních opatření. Pokud by náhradní termín studentovi nevyhovoval, měl možnost zdarma nahradit kteroukoliv zmeškanou lekci v následujících kurzech, ať již v Praze nebo Olomouci. Možnost bezplatné náhrady lekcí je samozřejmě možná při  jejich zmeškání z jakéhokoliv důvodu, nejen kvůli koronaviru. Nic ze zaplaceného kurzovného Vám tak nepropadne.

Obdobným způsobem budeme pokračovat i případě, že by nastala omezení pro výuku v aktuálních kurzech. Nepočítáme však, že by případná opatření měla být takového rázu, že by kurz zásadně narušila. V kurzu pracujeme s poměrně malou výukovou skupinu, a právě i díky její velikosti se nás po krátké době již proběhlá opatření brzy netýkala.

Pokud by byl kurz narušen případnými novými opatřeními tak, že bychom nemohli ani začít, budeme vracet celé kurzovné v plné výši. Žádné storno poplatky nevedeme.

V případě, že by byl kurz přerušen v jeho průběhu, budeme postupovat shora uvedeným způsobem, jako během předešlé koronavirové krize.

Věříme však pevně, že žádná zásadní opatření již nebudou zavedena a kurz proběhne k Vaši spokojenosti! 😊