Zvukový technik Praha podzim 2019 (OBSAZENO)

Obecně o kurzu zvukového technika

Dne 26. 2. 2018 udělilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky naší společnosti akreditaci pro kurz s názvem Zvukový technik (MSMT-31002/2017-1/590).  Kurz zvukového technika úspěšně splnil náročná kritéria, která MŠMT nastavuje při udělování akreditací. Právě díky akreditaci kurzu získáte po jeho absolvování certifikát MŠMT s celostátní platností.

Jedná se o intenzivní 4-měsíční kurz, který probíhá dvakrát za rok v Praze a Olomouci.

Kurz obsahuje zaměřen primárně na aplikaci teoretických znalostí a praxi.  Absolvujete 80 hodin v praxi aplikovatelné a užitečné teorie  a 80 hodin čistě praktické výuky. Kromě stěžejních informací a praktických dovedností z oblasti zvukového inženýrství se během absolvování kurzu dozvíte i cenné informace z oblasti autorského práva. Získáte navíc i potřebné znalosti pro své profesníuplatnění na trhu práce v ČR a EU.

Organizaci, platby a chod kurzu zajišťuje ŠKOLA ZVUKAŘINY, z.ú..Místo konání

Kurz bude probíhat v Praze na adrese Pražská 1470/18b, Praha-Hostivař, vstup č. 1,  v učebně ŠKOLA ZVUKAŘINY, z. ú.. Část praktické části zaměřené na živé ozvučování proběhne na adrese Edisonova 39/27, Petrovice.


Harmonogram kurzu


Cena

Cena kurzu za 20 výukových dní (80 hod. užitečné teorie + 80 hod. praxe) v jarním termínu je 19.900 Kč / 790

Možnost rozdělení platby:

 • Platba najednou (19.900 Kč / 790 )
 • Platba na 2 části (10.500 Kč + 9.400 Kč / 400 + 390 )
 • Platba na 3 části (8.500 Kč + 6.400 Kč + 5.000 Kč/ 340 + 250 + 200 )
  • * při rozdělení plateb na 3 části musí být min. 2 zálohové platby zaplaceny před začátkem kurzu
 • Kurzovné zahrnuje:
 • 80 vyučovacích hodin prezenční teoretické výuky
 • 80 vyučovacích hodin prezenční praktické výuky
 • možnost konzultací kteréhokoliv z lektorů v průběhu celého kurzu
 • vyučovací pomůcky
 • bezproblémové parkování

Kapacita kurzu

Maximální počet účastníků kurzu je nastaven na 12 osob (+ max. 2 náhradníci)


Komu je kurz určen

Kurz je vhodný zejména pro:

 • kohokoliv, koho zajímá práce se zvukem a hudbou
 • začínající i zkušenější hudebníky
 • začínající i zkušenější zvukaře
 • producenty
 • youtubery
 • hobbíky
 • všechny věkové kategorie
 • ženy i muže

Harmonogram kurzu je koncipován tak, aby ho mohli absolvovat:

 • studující
 • pracující
 • podnikající
 • osoby registrované na úřadu práce

Předpoklady přijetí do kurzu

Podmínkou pro přijetí účastníka do akreditovaného/rekvalifikačního kurzu je:

 • vzdělání: min. student/absolvent SOU nebo SŠ (učiliště či střední škola)
 • věk: min. 15 let (směrem nahoru je kurz vhodný pro všechny věkové skupiny – hlavní je zájem)
 • čistý trestní rejstřík

Uplatnění na trhu práce

Příklady uplatnění zvukového technika:

 • Státní úřady a složky státu – téměř na všech úřadech je potřeba technika, který je schopný se postarat o funkčnost ozvučovací techniky. Jedná se nejčastěji o obstarávání ozvučení místností pro veřejné nebo interní přednášky, veřejná vystoupení zástupců úřadů, ozvučování soudních síní aj., zpracování a analýzu audiozáznamů pro Polici české republiky (odposlechy, forenzní metody pro analýzu zvukových stop).
 • Veřejné a soukromé školství – v ČR je v současné době celkem 24 univerzit, které se dělí na nespočet fakult. Na všech fakultách univerzitních i neuniverzitních škol je potřebný zvukový technik, který zajistí každodenní užití zvukové techniky pro vzdělávací potřeby, konference, apod. Výjimkou nebudou ani pracovní místa na větších základních, středních, popř. vyšších odborných školách v tuzemsku či zahraničí. Uplatnění zvukového technika má přesah jak do veřejné, tak i soukromé sféry.
 • Divadla – v České republice je více než 120 divadel. Především tyto instituce se neobejdou bez dobrých zvukových techniků.
 • Kina – najdete je ve velkých městech, ale i menších obcích. V tuzemsku je více než 700 kin, ve kterých má možnost se zvukový technik uplatnit.
 • Hudební kluby – zvukový technik má možnost hledat práci ve více než 1.400 klubech na území České republiky.
 • Televize a rádia – na našem území působí přibližně 60 celoplošných a 70 regionálních televizních stanic. Rádiových stanic jsou v průměru desítky v každém kraji.
 • Nahrávací studia – v České republice naleznete přibližně 180 nahrávacích studií. Právě zde se uplatní každý zvukový technik. Naši absolventi budou mít navíc dostatečné znalosti pro založení vlastního nahrávacího studia a odstartování podnikatelské činnosti v hudebním průmyslu.
 • Samostatný zvukař – zvukařská práce se dá dělat v rámci závislé činnosti, popř. jako freelancer. Každým rokem proběhne v České republice několik tisíc hudebních a kulturních akcí, na kterých je možné za úplatu zvučit.
 • Reklamní agentury, vydavatelství, obchody s hudebním zbožím aj. – ostatní instituce a místa, kde se může uplatnit absolvent našeho kurzu, je nemožné spočítat. Je jich nespočet, jelikož se práce zvukového technika může uplatnit i u profesí, které souvisí s hudbou přímo i nepřímo.
 • Producent – jelikož je náš kurz intenzívní a obsažný, co do zvukařských subdisciplín, nalezne absolvent uplatnění i jako samostatný producent.


Náplň kurzu

Díky vyváženému poměru teoretické a praktické výuky získáte cenné informace o problematice ozvučování, které si vzápětí vyzkoušíte v praxi. Součástí kurzu je také odborná stáž, během které se zapojíte do ozvučování živých vystoupení.

Teoretická část

 • Úvod do zvukové techniky, zvukařství – úvod kurzu
 • Úvod do akustiky, základní fyzikální jednotky
 • Akustické materiály, akustické prvky
 • Základní typy zvukové techniky / články elektroakustického řetězce
 • Elektroakustický řetězec (EAŘ), propojování článků, propojovací prostředky
 • Mikrofony I – historie, rozdělení podle směrové a frekvenční charakteristiky, konstrukce, snímání
 • Mikrofony II – rozdělení podle použití v praxi
 • Mikrofony III – bezdrátové mikrofony, sluchátka
 • Dynamické procesory GATE, COMPRESSOR atd.
 • EQ, D. I. boxy, efekty
 • Monitory, reproduktory, konstrukce reproboxů
 • Možnosti a kroky k uplatnění zvukařské profese v ČR a EU – samostatně výdělečná činnost
 • Možnosti a kroky k uplatnění zvukařské profese na trhu práce v ČR – závislá činnost
 • Autorské právo v ČR
 • Seminář souhrnného opakování probrané látky

Praktická část

 • Praktická cvičení – techniky snímání hudebních nástrojů
 • Praktická cvičení – práce s mixážním pultem
 • Praktická cvičení – nahrávací a editační software I
 • Praktická cvičení – nahrávací a editační software II
 • Praktická cvičení – VST nástroje a pluginy I
 • Praktická cvičení – VST nástroje a pluginy II
 • Odborná praxe – nahrání a zpracování vlastního cvičného projektu I
 • Odborná praxe – nahrání a zpracování vlastního cvičného projektu II
 • Praktická cvičení – úprava zvukového materiálu: mix, mastering I
 • Praktická cvičení – úprava zvukového materiálu: mix, mastering II
 • Odborné stáže – ozvučování živých vystoupení

V kurzu jsou uplatňovány následující metody výuky:

 • Přednáška
 • Praktická výuka v nahrávacím studiu
 • Video-tutoriály
 • Zpracování hudebních projektů
 • Odborná stáž – zvučení kulturních akcí


Co budete po absolvování kurzu umět

Po absolvování kurzu budete umět:

 • Nainstalovat ozvučovací aparaturu na simulované místo realizace kulturního nebo divadelního vystoupení podle předem specifikovaného zadání;
 • Rozestavět, zapojit a zprovoznit ozvučovací aparaturu;
 • Obsluhovat zvuková zařízení a řešit potřeby vystupujících umělců a dalších osob aktivně zúčastněných na kulturních a divadelních akcích;
 • Deinstalovat zvukové zařízení;
 • Provést údržbu základních částí zařízení;
 • Nasnímat hudební tělesa v umělém i reálném prostředí;
 • Pořizovat jednostopé i vícestopé zvukové záznamy;
 • Provádět úpravu zvukového záznamu za použití analogových a digitálních zvukových zařízení;
 • Upravit zvukový záznam pomocí vybraného softwaru.

Nenašli jste odpověď na vaši otázku?

Pokud jste nenašli odpověď na některou z uvedených otázek, rádi vám odpovíme na info@akreditovanyzvukar.cz nebo na tel. +420 773 928 282. Popřípadě můžete využít kontaktní formulář na našem webu.Vybrané ohlasy

Petr Benč

Chtěl vám všem poděkovat, hlavně Otovi, za to jak jste nám vše srozumitelně vysvětlili a naučili. Bylo to pochopitelné i pro mne, zvukařského analfabeta 🙂 Naučil jsem se spoustu věcí o kterých jsem neměl tušení. Pomohlo mi to i při živém hraní naší skupiny. Hned máme lepší zvuk. Do dalšího pokračovaní vám přeji hodně zdaru.

Petr Benč
hudebník, Humpolec

Filip Borovský

Doporučuji kurz všem nadšeným muzikantům i nemuzikantům, kteří si chtějí rozšířit obzory ve všech směrech, které se týkají ozvučování, nahrávání ve studiích, akustiky, a spousty dalšího. Dozvěděl jsem se tolika nových věcí, že si momentálně ani nevzpomenu na to, co pro mne bylo nejvíc přínosné. Každý si podle mého názoru najde v kurzu to, co je pro něj zajímavé a to co ho zajímá. Lektoři a celý tým kurzu jsou skvělí, a doufám, že se někdy ještě setkáme. Navíc je fajn, že se všichni můžeme scházet na uzavřené stránce facebooku, včetně účastníků i předešlých kurzů, můžeme se radit, konzultovat různou problematiku oboru, atd. Jsem moc rád, že jsem tohohle všeho mohl být součástí.

Filip Borovský

David Ecler

Tento kurz doporučuji – profesionalita lektorů mi zodpověděla spoustu dotazů, které jsem měl k tomuto odvětví. A musím potvrdit, že ten individuální přístup tam opravdu je.

David Ecler
muzikant, Brno

Matěj Reichelt

Byl jsem mile překvapen, že přestože jsem hodně již o zvučení věděl, tak jsem se dozvěděl spoustu nových informací a i lepších postupů, jak na to. Nejpřínosnější pro mě byly určitě praxe, jelikož jsem vše, jako odborný prodavač, věděl pouze teoreticky. A jsem tedy rád, že jsem si všechno mohl ohmatat a vyzkoušet. Obor zvukového technika je extrémně široký a jedná se o celoživotní studium. Je tedy jasné, že se nedá v podstatě nic moc vysvětlit a naučit dostatečně komplexně, během těch „pár“ víkendů. Všichni lektoři nám ale jednoznačně ukázali tu správnou cestu zvukaře, jak se jím stát, jak a kde najít ty správné a potřebné informace.

Matěj Reichelt
kurzista v Praze

Patrik Parma

S kurzem jsem byl spokojený nadmíru, poznal jsem spoustu nových lidí, takříkajíc „z branže“. Šel jsem na kurz především kvůli tomu, abych porozuměl víc nahrávání a nahrávacím technikám. Když jsme toto téma probírali, tak jsem o hodně věcech měl ponětí a trochu je znal a rozuměl jim, každopádně díky teoretickému úvodu a těm věcem, u kterých si laik řekne, že jsou zbytečné, tak to byly právě ty věci, které mě naučily, co vlastně dělám a rozšířily mi neuvěřitelně obzory.

Patrik Parma
muzikant, Praha

Radovan Lysák

Dík za krásné tři měsíce v krásném městě (Olomouc) s krásnými lidmi a mixy, bednami, preampy, mikrofony, kabely, DI boxy, stojany… Málem bych zapomněl na tamburiny a cowbelly.

Radovan Lysák
muzikant, Rožnov pod Radhoštěm

Martin Schulz

Kurz byl pro mě osobně naprosto jedinečným zážitkem. Bylo mi potěšením a ctí setkávat se po několik víkendů se strmícími profesionály ve všech oblastech, které kurz pokrývá. Shodou okolností jsem byl v průběhu roku vržen do situace, ve které znalosti se zvučením nutně potřebuji (provoz hudební hospody), a tak jsem neskonale vděčný za ten zával přesných a klíčových informací, který kurz poskytuje. Zvukařina v podání vašich lektorů je nádherné řemeslo, které v konkrétních výkonech praktiků Oty, Lukáše nebo Rikkiho hladce přechází v čisté umění. Ostýchám se tvrdit, že se absolvováním kurzu ze mně stal zvukař, ale přinejmenším nyní vím „jak na to“. Děkuji za profesionální i kamarádský přístup všem lektorům a rád tento kurz doporučím každému, kdo má vážný zájem o hluboký a seriózní vhled do tohoto oboru.

Martin Schulz

Michal Oříško

Výborný kurz, můžu jen doporučit, byl jsem v Praze, Ota je Mistr zvuku a ze mě udělal Zvukaře 🙂
Stojí to za to, neváhejte.

Master Sanderz

Petr Boleček

Kurz mi dal hodně. Otevřel mi dveře k opravdové současné zvukařině. Naučil jsem se spoustu nových věcí, o kterých jsem neměl ani tušení, například práci s digitálním mixpultem. Byla tam prima parta a nechyběla ani spousta legrace.

Petr Boleček
zvukař, Písek

David Rockery

Kurz hodnotím víc než pozitivně. Kromě všeobecných znalostí se člověk dozvěděl vždy i něco navíc. Hodinám nechyběla jak profesionalita, tak zábava a kluci jsou opravdu muzikanti a lidi tělem i duší. Doufám, že v budoucnu budu moct navštívit i další kurzy a s klukama se opět setkáme v hojném počtu. Díky moc a ať to zvučí!

David Rockery (David Skalka)
hudebník a producent, Hodonín

Ján Szabo

Tak 4 mesiace zvukariny dokončené, ďakujem všetkým. Hip hop je super muzika, ale to, čo ste podaktorí zo seba dokázali dať, bolo absolútne nad moje chápanie. Samozrejme za mňa najväčší obdiv patrí Lukášovi Marečkovi, ktorý je veľký muzikant, zvukár a hlavne človek s veľkým Č. Samozrejme ďakujem Rikki Beranovi za množstvo cenných rád a poznatkov, je super, že človek tvojho kalibru je v Českej republike. Uau. Páni, určite sa uvidíme ešte.

Ján Szabo
rapper, Bratislava

Martin Slávik

Jako studentovi audio-inženýrství na univerzitě VUT, mi tento kurz umožnil poprvé si prakticky „ošahat“ teoretické znalosti naučené na fakultě. Tento kurz vřele doporučuji všem, kteří mají se „zvukařinou“ cokoliv společného, protože každý si v něm může najít to své. Ať už si díky němu odnese pomyslný „první stavební kámen“, na kterém si může směle rozvíjet získané zkušenosti, nebo se díky němu zlepší v nějakém okruhu práce zvukaře, jako je práce ve studiu, živé zvučení, či práce s technikou. Navíc, jako bonus už tak skvěle naplněného kurzu, člověk dostane ve dvoudenním bloku znalosti právního minima od doktora práv Petra Dostalíka, kterého výuku bych popsal jako nezapomenutelnou a taktéž velmi přínosný celodenní blok zaměřený na všestranné využití práce zvukaře v praxi. Profesionalita, ochota a lidský přístup všech lidí v čele tohoto kurzu, je to, co za mě dělá tento kurz jedinečný, neskutečně příjemný a člověk se díky tomu opravdu těší na každý výukový blok.

Martin Slávik
student audioinženýrství, VUT v Brně

NiaDope Angelone

Jsem především hudební producent a rapper se zkušenostmi více než 12 let, ale přesto mne tento kurz dokázal obohatit o další znalosti či nové obzory ohledně zvuku a hudby jako takové. Skvělá parta lektorů na vysoké úrovni v hudební branži mi ukázala spoustu nového a vůbec nelituji, že jsem byl součástí tak skvělé věci, jako je tenhle kurz!

NiaDope Angelone (Jiří Sedláček)
hudební producent a rapper, Olomouc

Roman Šamko

Kurz hodnotím velice kladně, naučil jsem se dost věcí, vynikající lektoři a super lidi jsem strašně rád, že jsem se mohl zúčastnit. Velký dík lektorům a těším se na navazující kurz v Praze!

Roman Šamko
UFFO Trutnov

Josef Kořínek

Mohu všem vřele doporučit i těm starším, co si myslí, že všechno už vědí. Ač ročník 65, držel jsem krok s mládím, co to šlo. Výsledek pro mne velice pozitivní, co jsem nevěděl, tak to jsem se naučil, co bylo dříve děláno špatně, to jsem opravil. Budu se k tomu neustále vracet, výuka byla v širokém záběru a je co dohánět a vylepšovat. Kamarádský přístup při výuce, konzultace mimo vlastní výklad, Tak by to mělo být. Díky moc.

Josef Kořínek
Bgr SoundLite, Skuteč

Daniel Janoštík

Jako aktivnímu muzikantovi mi tento kurz pomohl nahlédnout na “druhou stranu“, tedy ke zvukařům a pomohl mi poznat technické věci, které jsem doposud znal jen teoreticky. Díky kurzu jsem poznal parádní lidi a díky výborným lektorům jsem položil první stavební kámen v pyramidě znalostí o zvukařině.

Daniel Janoštík
studiový hráč, Brno

Matyáš Vogl

Jsem velmi rád, že jsem se mohl zúčastnit tohoto kurzu v super kolektivu s kvalitními lektory. Nejvíce mě nadchly praktické cvičení a spousty zajímavých informací z teorie. Doufám, že se s klukama brzy znovu potkáme. Díky. 

Matyáš Vogl
muzikant, Havlíčkův Brod

Lubomír Čudovský

Podle mě tento kurz je určen pro všechny, co se chtějí o zvuku a jeho zpracování dovědět co nejvíce. To znamená ne jen pro začátečníky, ale i pro ty, co už se v této branži nějakou dobu pohybují, třeba jako já a pořád je tolik věcí, které jsem nevěděl a kluci na tomto kurzu mi je objasnili. Za mě super. Vřele doporučuji, stojí to zato.

Lubomír Čudovský
elektrotechnik, Vrbno pod Pradědem

Marek Mlčoch

„Kurz hodnotím velmi pozitivně, lektoři se snažili předat mnoho informací. Naučil jsem se mnoho zajímavých věcí, které, jak věřím, jsou užitečné nejen pro profesní, ale i osobní život. Lektoři jsou výborní.“

Marek Mlčoch
muzikant, HEDUPSTREAM, Opava

Jan Hejkrlík

Tímto kurzem jsem si splnil klukovský sen. Vždycky jsem chtěl vědět, jak se „vyrábí“ muzika. Bylo hodně zajímavé koukat Lukášovi a Rikkimu pod ruce a pak si to všechno zkusit sám. A hlavně – když se sejde banda stejně prdlých lidí, tak se zažije neskutečná prdel! Díky kluci!

Ing. Jan Hejkrlík, Ph.D.
elektrotechnik, Žamberk